Váš partner v oblasti čistiarni odpadových vôd
  • Nádrže na naftu
  • Nádrže na AdBLUE
  • Mobilné nádrže

Čistiarne odpadových vôd, žumpy, nádrže

EkoArt-SK,s.r.o je výrobno-obchodná, montážna a servisná spoločnosť, poskytujúca produkty a služby v oblasti stavebníctva (čističky odpadových vôd, žumpy, nádrže, lapače tukov, šachty). Okrem iných sa zameriavame najmä na výrobky a technologické zariadenia využívané pre efektívne čistenie odpadových vôd a ich následné využitie (rodinné domy, obce, mesta, priemyselné objekty...).

Predsavzatím spoločnosti bolo a je uskutočňovať korektnú obchodnú politiku s cieľom ponúkať vysoko kvalitnú a profesionálnu prácu k plnej spokojnosti našich obchodných partnerov.

čítať viac

Kontakt

EkoArt, s.r.o.
Bardejovská 44 (areál poľnonákupu ŠARIŠ)

Tel.: +421 517 776 16 60
Mobil: +421 904 885 797
E-mail: ekoart@ekoart.sk

napíšte nám