Váš partner v oblasti čistiarni odpadových vôd
  • Nádrže na naftu
  • Nádrže na AdBLUE
  • Mobilné nádrže

Šachty

Vodomerné

Celoplastové vodomerné šachty sú modernou ekonomickou náhradou klasických betónových šachiet. Sú určené pre podzemné osadenie vodomerov a armatúr inžinierskych sietí. Sú vodotesné a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s nimi veľmi jednoduchá (osadenie bez použitia mechanizmov).

Vodomerné šachty z polyetylénu PE

Vodomerná šachta z polyetylénu - samonosná

sú samonosné monolitické vo valcovom prevedení (vyrábané technológiou rotačného tvárnenia). Nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové. ). Vodomerná šachta je v štandardnom vyhotovení vybavená prestupmi vodovodného potrubia, vlisovanými vstupnými stúpačkami a normalizovaným revíznym vstupom s priemerom 600 mm. Súčasťou šachty je lisovaný plastový poklop . Sú vhodné pre osádzanie aj v ťažších  terénoch a v terénoch s výskytom spodných vôd. V takomto prípade je potrebné šachtu z časti  pribetonovať z dôvodu zaistenia proti vztlaku.

 

Vodomerné šachty z polypropylénu PP

sú vyrábané zváraním z polypropylénových dosiek, ktorý je chemicky a pevnostne stály, odoláva akýmkoľvek vonkajším vplyvom a vplyvom agresívnych vôd. Sú vhodné pre osádzanie do ľahších terénov. V prípade osádzania v ťažšom teréne, resp. s výskytom spodnej vody je potrebné ich zabezpečiť obbetonovaním. Vodomerné šachty sa prednostne vyrábajú vo valcovom prevedení. Na základe požiadavky zákazníka je možne vyhotoviť vodomernú šachtu aj v prevedení hranatom resp. inými - neštandardnými rozmermi (v zmysle platnej legislatívy). Vodomerná šachta je v štandardnom vyhotovení vybavená vstupnými stúpačkami a normalizovaným revíznym vstupom s priemerom 600 mm. Prestup vodovodného potrubia sa spravidla umiestňuje vo výške cca 10 až 20 cm od dna šachty. Výška, svetlosť, smer a počet prestupov sa môže prispôsobiť na mieru na základe požiadavky zákazníka.

Vodomerná šachta z polypropylénu

Vodomerná šachta z polypropylénu

Vodomerná šachta z polypropylénu

 

Kanalizačná šachta

Kanalizačné šachty

Kanalizačné šachty slúžia pre splaškovú kanalizáciu na ich údržbu, čistenie a kontrolu.

Prečerpávacie šachty

Prečerpávacia šachta
Celoplastové prečerpávacie šachty sú modernou ekonomickou náhradou betónových šachiet. Sú určené na osadenie čerpacej techniky a príslušných armatúr inžinierských sietí. Prečerpávacie šachty sa využívajú pri čerpaní odpadových, dažďových, spodných vôd resp. iných kvapalín. S výhodou sa používajú napr. na prekonanie výškového rozdielu pri gravitačnej kanalizácii resp. pri tlakovej kanalizácii.

Prečerpávacie šachty sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je chemicky a pevnostne stály, odoláva akýmkoľvek vonkajším vplyvom a vplyvom agresívnych vôd. Z tohto dôvodu prečerpávacie šachty nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové šachty. Sú vodotesné a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s nimi veľmi jednoduchá (osadenie bez použitia mechanizmov).

Prečerpávacie šachty môžu byť vystužené proti tlaku zásypovej zeminy. Pri dodržaní zásad pre osadzovanie je možné ich umiestniť kdekoľvek v teréne (zelené pásmo, cestná komunikácia, chodník a pod.).

Prečerpávacia šachta

Prečerpávacie šachty sa prednostne vyrábajú vo valcovom prevedení. Na základe požiadavky zákazníka je možne vyhotoviť prečerpávaciu šachtu aj v prevedení hranatom resp. s inými - neštandardnými rozmermi (v zmysle platnej legislatívy). Prestup potrubia sa spravidla rieši ako vodotesný spoj. Výška, svetlosť, smer a počet prestupov príslušných potrubí sa môže prispôsobiť na mieru na základe požiadavky zákaznika. Plastové prečerpávacie šachty ponúkajú maximálnu tvarovú a rozmerovú variabilnosť podľa potreby zákazníka. Na mieru sa samozrejme navrhuje aj technologické vybavenie prečerpávacej šachty (typ a počet čerpadiel, plavákové spínače a senzory, spätné klapky, uzatváracie ventily, potrubné rozvody, elektrorozvádzače s optickou resp. zvukovou signalizáciou stavu zariadení, stupačkový rebrík a pod.).

Výhody plastových prečerpávacích šácht:

• dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových šachtách)
• ľahká manipulácia
• rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• tvarová a rozmerová variabilnosť - prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)


Drenážne šachty

Používajú sa ako revízne šachty k odvádzaniu vôd s variabilným pripojením a výškou.

Drenážna šachtDrenážna šachta

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Prosím spočítajte 1 a 3.
 

*povinné údaje
Mobil je voliteľný údaj, v prípade zadanie tel. kontaktu Vás vieme kontaktovať do pár hodín